ПОРЯДОК
зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти

Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат забезпечує здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти особам з порушеннями зору.

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

До заяви додаються:

· копія свідоцтва про народження дитини;

· довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

· карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

· довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

· висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

· висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

· індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

· оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

· висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

· висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

· рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Зарахування учнів до спеціального закладу освіти ІІ або III ступеня здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування до спеціальних закладів освіти

1. До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

2. Батьки, які обрали для навчання своєї дитини спеціальний заклад освіти, звертаються із заявою щодо зарахування дитини до спеціального закладу освіти для організації необхідних умов для навчання.

3. До спеціального закладу освіти можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти.

Керівник спеціального закладу освіти зараховує таку особу та за потреби узгоджує із засновником (засновниками) закладу організаційні питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в інтернаті.

До спеціальних закладів для дітей з порушеннями зору зараховуються особи сліпі та особи зі зниженим зором:

1) класи для учнів сліпих комплектуються особами:

з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;

з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти;

2) класи для учнів зі зниженим зором комплектуються особами:

з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу);

з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані та косоокістю.

Особи, які мають комплексні порушення розвитку зараховуються у класи з урахуванням гостроти зору або створюється окремий клас.

Учні, які мають порушення зору у поєднанні з порушенням інтелектуального розвитку зараховуються в окремі класи (за наявності не менше п’яти учнів).

Особи, у яких відсутні навички самообслуговування та які відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу, мають комплексні порушення розвитку, пов’язані з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з відхиленнями у психічному та інтелектуальному розвитку, зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються педагогічним патронажем.

Джерело: наказ Міністра освіти і науки України від 01.08.2018 №831, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 945/32397

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi