Перелік основних нормативно – правових документів практичного психолога закладу освіти

До переліку включені основні нормативно – правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України.

Дані документи є основою для організації роботи практичного психолога, врегульовують його статус та функції в навчально – виховному процесі та забезпечують його соціально – правовий захист під час здійснення професійної діяльності.

До переліку не включено основні Закони України з питань освіти, національні, державні, комплексні, галузеві програми, міжнародні та інші освітні програми (проекти).

До нормативно – правових документів, які обов’язково повинні бути наявними в психологічному кабінеті відносяться:

  • Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509);
  • Про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України ( лист Міністерства освіти і науки України від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 );
  • Про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. № 609)
  • Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13. 12. 2001 р. № 1/9 – 439);
  • Тарифно – кваліфікаційна характеристика практичного психолога;
  • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 10. 2001 року № 691);
  • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. № 330);
  • Етичний кодекс психолога;
  • Посадова інструкція практичного психолога;
  • Витяги з наказів відділу освіти , наказів по школі та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi