Рекомендації педагогам щодо роботи з здобувачами освіти, які мають особливості психофізичного розвитку.

Діти із затримкою психічного розвитку
 • Зосередьте увагу на сильних сторонах дитини та спирайтеся на них у процесі навчання. Водночасбудьте готові, що доведеться поступово заповнювати прогалини у знаннях, вміннях і навичках здобувача освіти.
 • Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпуляційний). Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчене.
 • Заохочуйте дитину, підтримуйте позитивну мотивацію навчання.
 • Дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на знижені психічної витривалість і розум працездатність учня. Будьте терплячими, якщо дитині необхідно пояснити чи показати щось багаторазово. Віднайдіть оптимальний варіант взаємодії з нею (поясніть новий матеріал до уроку, на занятті дайте письмовий тезовий план, алгоритм дій тощо).
 • Розчленовуйте завдання на окремі невеликі частини. Якщо необхідно - складайте письмовий алгоритм поетапного виконання завдання. Усні інструкції давайте по одній, доки здобувач освіти навчиться утримувати у пам'яті одразу кілька.
 • Практикуйте прикладне застосування набутих здобувачем освіти знань.
 • Спільно з дитиною покроково аналізуйте виконання завдання.
 • Урізноманітнюйте навчальну діяльність, однак, забезпечуйте плавний перехід від одних видів діяльності до інших.
 • Завдання мають відповідати можливостям здобувачів освіти та виключати відчуття стійких невдач.
 • Надавайте дітям достатньо часу для виконання завдання та практичного застосування нових умінь навичок, водночас, надто тривале виконання однієї вправи може стомити їх.
 • Не перекладайте подолання проблем у навчанні виключно на батьків. Допомагайте усвідомлювати найменші успіхи дитини та закріплювати їх. Здобувачі освіти з труднощами в навчанні потребують не авторитарних підходів у сімейних стосунках, а виваженого, доброзичливого ставлення до них.
 • Подолання труднощів у навчанні - це результат спільної тривалої та копіткої роботи педагогів, психологів, батьків і навіть терапевтів.
Діти із дитячим церебральним паралічем (ДЦП)
 • Дізнайтеся більше про церебральний параліч, про організації, які надають допомогу та джерела з яких ви можете отримати корисну інформацію.
 • Інколи вигляд дитини з церебральним паралічем справляє враження, що він не зможе навчатися як інші. Зосередьте увагу на конкретній дитині і дізнайтеся безпосередньо про її особисті потреби та здібності.
 • Проконсультуйтеся з іншими вчителями, які у попередні роки навчали дитину, стосовно організації навчального середовища саме для нього. Батьки найкраще знають потреби своєї дитини. Вони можуть чимало розповісти про особливі потреби та можливості здобувача освіти. Залучивши у свою команду фізіотерапевта, логопеда та інших спеціалістів, ви зможете використати найкращі підходи для конкретної дитини, з огляду на її індивідуальні та фізичні можливості.
 • Шлях здобувача освіти до його робочого місця має бути безперешкодним (зручне відкривання дверей, достатньо широкі проходи між партами тощо).
 • Можливо знадобиться, щоб хтось з персоналу чи дітей, який завжди був готовий допомогти здобувачеві освіти з церебральним паралічем (потримати двері доки заїде візок, під час подолання сходів чи порогів тощо). Такі помічники мають бути проінструктованими спеціалістом (ортопедом, фізіотерапевт інструктором з лікувальної фізкультури).
 • Навчіться використовувати допоміжні технології. Знайдіть експертів у освітньому закладі та поза його межами, які б допомогли вам. Допоміжні технології можуть зробити вашого здобувача освіти незалежним (спеціальні пристрої для письма, додаткове устаткування для комп'ютера тощо).
 • 3а допомогою фахівців чи батьків облаштуйте робоче місце дитини з урахуванням її фізичного стану та особливостей розвитку навчальних навичок (для утримання постави у зручному положенні, для обмеження мимовільних рухів, полегшення письма, читання).
 • Проконсультуйтеся з фізіотерапевтом стосовно режиму навантаження дитини, необхідних перерв і вправ. Нагадуйте про це дитині та стежте, щоб вона не перевтомлювалася.
 • Іноді у дітей з церебральним паралічем може спостерігатися зниження слуху на високочастотні тони, водночас, зберігається на низькі. Намагайтеся говорити на нижчих тонах, переконайтеся, що дитина добре чує звуки т, к, с, п, е, ф, ш.
 • Знизьте вимоги до письмових робіт здобувача освіти. Можливо йому буде зручно використовувати спеціальні пристосування, комп'ютер чи інші технічні засоби.
 • Стежте, щоб необхідні матеріали, навчальне приладдя, унаочнення були у межах досяжності дитини.
 • Не обтяжуйте здобувача освіти надмірним піклуванням. Допомагайте, коли напевно знаєте, що він не може щось подолати, або коли він звернеться по допомогу.
 • Дитині необхідно більше часу для виконання завдання. Адаптуйте вправи відповідним чином, розробіть завдання у вигляді тестів тощо.
Діти із гіперактивністю та діфіцитом уваги
 • Найдоцільніше посадити учня за першу парту, він менше відволікатиметься.
 • Розклад уроків має враховувати обмежені можливості здобувача освіти зосереджуватися та сприймати матеріал.
 • Види діяльності на уроці мають бути структурованими для дитини у вигляді картки чітко сформульованих дій, алгоритму виконання завдання.
 • Вказівки мають бути короткими та чіткими, повторюватися кількаразово.
 • Здобувачеві освіти важко зосередитися, тому його потрібно кількаразово спонукати до виконання; контролювати цей процес до його завершення, адаптувати завдання таким чином, щоб дитина встигла працювати у темпі всього класу.
 • Домагайтеся виконання завдання і перевіряйте його.
 • Знаходьте різноманітні можливості для виступу дитини перед класом (наприклад, як саме виконував завдання, що робив під час чергування, як готував творчу роботу тощо).
 • Навчальний матеріал потрібно по можливості унаочнити настільки, щоб він утримував увагу здобувача освіти та був максимально інформативним.
 • Хваліть дитину, використовуйте зворотній зв’язок емоційно реагуйте на найменші досягнення.
 • Необхідно постійно заохочувати дитину, рідше явно вказувати на хиби, віднаходити коректні способи вказати на помилки.
 • Потрібно виробляти позитивну мотивацію у навчанні.
 • Спирайтеся на сильні сторони здобувача освіти, відзначайте його особливі успіхи, особливо у діяльності до якої він виявляє інтерес.
 • У разі епатажних чи неадекватних проявів чи дій дитини, дотримуйтеся тактики поведінки, обраної командою фахівців.
 • Тісно, якомога частіше спілкуйтеся і співпрацюйте з батьками здобувача освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi