/Files/images/ilovepdf_com321.jpg/Files/images/ilovepdf_com.jpg/Files/images/ilovepdf_com-1.jpg

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Як майбутні повноправні громадяни, діти і молодь потребують стимулюючої участі в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетентності. Відповідно до статей 28 і 70 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року в закладах освіти на принципах прозорості, відкритості та гласності функціонують органи учнівського самоврядування, діяльність яких спрямована на створення сприятливих умов для повноцінного становлення особистості, її успішної інтеграції у суспільне життя, залучення до участі у державно-громадському управлінні закладом. Педагогічними колективами навчальних закладів проводиться значна робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського врядування.

Здатність і готовність виступати в ролі активного свідомого члена суспільства може бути розвинена у особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемних ситуацій, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні. Виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили не можливе без її практичної діяльності, самостійності самоврядування.

Формування життєвих компетентностей особистості потенційного лідера, може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-педагогічної роботи, а також шляхом реалізації проекту з елементами тренінгу, ігор та психологічних методик «Академія нових лідерів».

Саме учнівське самоуправління відіграє провідну роль в набутті особистісного досвіду демократичних стосунків. В кожній школі є свій лідер самоуправління: президент, гетьман, командир, тобто людина, яка стоїть попереду і відповідає не тільки за себе, але й за тих, кого вона поведе, відповідальна за справу, для якої вона опинилася попереду. Розуміння механізмів відносин у групі і колективі, вміння подобатись і вести за собою – декому щедро дані від природи.

Але є лідери за якими чомусь не йдуть. І це «чомусь» залишається для них загадкою, є причиною розчарувань в собі і своїх можливостях, не кажучи вже про втрату авторитету, про багато справ, які так і не відбулися, про нереалізовані задуми і «завалені» заходи.

Більшість цих негараздів відбувались і відбуваються через те, що деякі обрані лідери просто не знають як вести за собою, як бути ЛІДЕРОМ.

Лідерами не народжуються, лідерами стають. Лідерська обдарованість – це і володіння якоюсь цінністю, важливою для суспільства, і видатна здатність встановлювати конструктивні взаємовідносини з іншими, як з однолітками, так і з людьми старшого віку. Лідерство характеризується, перш за все, зверненням уваги на людину і має безпосереднє відношення до механізмів людських стосунків. Воно полягає в умінні бачити і використовувати особливості індивідуальності іншої людини, її особистісні і інтелектуальні ресурси.

Одним з важливих навиків лідера є вміння спілкуватися. Геніями спілкування є люди, які володіють душевним спокоєм, почуттям гумору, непідробним інтересом до людей, артистизмом, позитивною енергетикою і вмінням при цьому провести агресивну атаку, сказати «ні» нікого при цьому не образивши. Навчання через практику, навчання через участь – важливі інструменти для становлення особистості підлітка, здатного для саморозвитку й конструктивної взаємодії з однолітками.

Одним з осередків формування у лідерів управлінського мислення, інтуїції та організаційної імпровізації в нашій школі-інтернаті – є «Країна Дивосвіт», а саме тренінговий проект «Академія нових лідерів».

Мета проекту: створення соціально-педагогічних умов для розвитку лідерських здібностей, формування життєвих компетентностей особистості шляхом активного залучення до реальної участі в державотворенні, сприяти формуванню демократичних якостей представників органів учнівського самоврядування, культури спілкування та побудови міжособистісних стосунків у колективі, розкрити можливості дітей в організації однолітків; виховувати вміння міжособистісного спілкування, доброзичливості, відповідальності за доручену справу, здатності до самоаналізу, самооцінки; формувати здатність об’єктивно оцінювати себе і роботу інших; розвиток уміння та навичок організації оптимального спілкування, конструктивної взаємодії.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

· пізнавальної – ознайомлення учасників з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства, знайомити з методами організаторської роботи;

· практичної – сприяє оволодінню дітьми навичками самоусвідомлення, самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та нереалізованих можливостей; методикою виконання інтерактивних форм навчання.

· творчої – забезпечує формування творчих здібностей, розвиток естетичних почуттів та смаків, спрямування школярів на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції, особистої мотивації та суспільних навичок;

· соціальної – сприяє стимулюванню творчої і соціальної активності, вихованню дбайливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню; розвитку вмінь і навичок оптимального спілкування, стимулювання толерантного, неупередженого і доброзичливого ставлення до однолітків.

· збільшувати самоповагу лідерів, усвідомлення ними своєї цінності як особистості; актуалізувати ціннісно-мотиваційну сферу дітей на досягнення успіху; навчати вмінню знаходити вихід у скрутних обставинах, вирішувати проблеми, приймати відповідальні рішення.

Заняття з лідерським активом поєднують різноманітні форми роботи: ділові зустрічі, рольові ігри, ігри на увагу, психологічні вправи, практичні вправи, хвилинки змагань, розважальні ігрові компоненти, вправи на самостійне вивчення, організаційно-навчальні практикуми. тренінгові заняття, практичні лабораторії, майстер-класи, лідерські змагання. Кожен з лідерів має право на власну думку, на творчу ініціативу, на потребу до самовдосконалення.

Періодичність проведення занять: щомісяця

/Files/images/ilovepdf_com-3.jpg

/Files/images/ilovepdf_com-4.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi